خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۶/۰۵/۲۳ ۱۶:۰۵
شناسه خبر : 23655

تقدیر هیئت مدیره خانه مطبوعات استان خوزستان از زحمات مهندس علیجانی

هیئت مدیره خانه مطبوعات استان خوزستان در نشستی از زحمات مهندس علیجانی طی دوره گذشته و همچنین برگزاری مراسم روز خبرنگار امسال تقدیر کرد. ...

طلوع خوزستان ؛ هیئت مدیره خانه مطبوعات استان خوزستان در نشستی از زحمات مهندس علیجانی طی دوره گذشته و همچنین برگزاری مراسم روز خبرنگار امسال تقدیر کرد.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان خوزستان در این نشست اظهار کرد: زحمات مجدانه مدیر خانه مطبوعات هم در دوره گذشته و هم در برگزاری بسیار مطلوب و رضایت بخش مراسم روز خبرنگار امسال قابل تقدیر است.
حسین حسین نژادیان در ادامه از پیگیری امور مربوط به ثبت خانه خبر داد و افزود: انجام مراحل ثبت خانه دراولویت پیگیری قرار گرفته زیرا پرداخت یارانه مطبوعات و بهره مندی از برخی خدمات منوط به انجام این کار است.
وی در خصوص اعطای هدایا به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار نیز بیان داشت: پس از گذشت یک هفته از روز خبرنگار علی رغم دستور استاندار به ۴ دستگاه مشخص هنوز هیچگونه مساعدتی با خانه مطبوعات صورت نگرفته به همین خاطر پرداخت هدیه نقدی تا کنون منتفی شده است.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان خوزستان بیان داشت: خانه مطبوعات همچنان در حال پیگیری دستور استاندار و جذب این مساعدت هاست.